Podhalański Bank Spółdzielczy
w Zakopanem

Rok założenia 1882

Bankowość elektroniczna

Logowanie

Co to jest Bankowość eletroniczna?

Bankowość elektroniczna to nic innego jak sposób korzystania z Naszego konta bankowego poprzez Internet. Bank posiada system, dzięki któremu bezpiecznie logujemy się do Naszego rachunku w Banku Spółdzielczym. Następnie możemy wykonywać wszystkie dostępne operacje takie jak np. przelewy. Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem nie jest Bankiem wirtualnym, a więc posiada centralę i swoje placówki, natomiast dzięki bankowości elektronicznej możemy korzystać z Naszego konta w tym Banku przez 24 godziny na dobę. System jest bardzo dobrze zabezpieczony.

System e-banknet

E-banknet to system bankowości internetowej zapewniający wygodny i bezpieczny dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. W ramach systemu klient uzyskuje możliwość bieżącego sprawdzania salda rachunku, historii transakcji oraz definiowania i wykonywania przelewów. Potwierdzanie wszystkich operacji hasłami jednorazowymi znanymi wyłącznie posiadaczowi rachunku, zapewniają całkowite bezpieczeństwo systemu.  E-banknet jest przeznaczony zarówno dla osób prywatnych posiadających konto osobiste, jak również podmiotów gospodarczych korzystających z rachunków firmowych w banku spółdzielczym.
 
e – banknet umożliwia:
 • sprawdzanie wysokości salda rachunku,
 • przeglądanie oraz drukowanie historii transakcji,
 • definiowanie oraz składanie krajowych poleceń przelewów,
 • zamawianie listy haseł jednorazowych,
 • dokonywanie zmian hasła,
 • zakładanie lokat terminowych.

Zasady korzystania z usługi eBankNet

Udostępnienie usługi eBankNet jest możliwe:
 • po złożeniu wniosku o świadczenie usług za pośrednictwem eBankNet przez Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem,
 • podpisaniu w wybranej placówce Banku Umowy świadczenia usług za pośrednictwem systemu bankowości internetowej,
 • warunkiem podpisania Umowy jest posiadanie rachunku w Podhalańskim Banku Spółdzielczym w Zakopanem.

Do prawidłowego działania systemu eBankNet wymagana jest przeglądarka internetowa spełniająca określone wymogi systemowe.

Bezpieczeństwo

 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia,
 • Czy adres rozpoczyna się od „https://”?
 • Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódkę),
 • Sprawdź czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu),
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych,
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł,
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję,
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu,
 • Zanim podasz hasło – sprawdź certyfikat strony.
Bank Spółdzielczy Zakopane bankowa aplikacja mobilna

POBIERZ NASZĄ APLKACJĘ

mPBS Zakopane

mPBS Zakopane to aplikacja dla klientów Podhalańskiego Banku Spółdzielczego w Zakopanem, umożliwiająca w bezpieczny i wygodny sposób wykonywanie transakcji, autoryzowanie operacji wykonywanych w serwisie bankowości elektronicznej, a także pozwalająca na podgląd historii operacji, informacji o produktach, blokadach, saldach i szczegółach operacji.