Oferta Dla Klientów indywidualnych

Zadbaj o finanse swoje i bliskich

Już dzisiaj pomyśl o przyszłości swojej i najbliższych. Nasz bank oferuje rozwiązania finansowe które zabezpieczą cie na długie lata.

Klienci Indywidualni

Nasze usługi

 • Karty bankowe

  Karty VISA Classic Debetowe są międzynarodowymi kartami płatniczymi umożliwiającymi Posiadaczowi karty lub Użytkownikowi karty dokonywanie w kraju i za granicą transakcji.

  zobacz więcej
 • Depozyty

  Oprocentowanie rachunków bankowych.

  zobacz więcej
 • Kredyty

  Kredyty mogą być udzielane osobom posiadającym: pełną zdolność do czynności prawnych, udokumentowane źródło dochodów i zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami.

  Wakacje Kredytowe

  zobacz więcej
 • Usługi zagraniczne

  Polecenie wypłaty w obrocie dewizowym. Dyspozycja polecenia wypłaty, i warunki wykonania do pobrania tutaj.

  Podaj swojemu kontrahentowi zagranicznemu kod SWIFT:
  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.:
  S.W.I.F.T. CODE: POLUPLPR:
  PL i Twój 26-cyfrowy numer rachunku bankowego

  zobacz więcej
 • Rachunki ROR

  Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy przeznaczony jest dla klientów indywidualnych o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz udokumentowanych źródłach dochodu, przez które należy rozumieć dochody z pracy, renty, emerytury lub stypendium. Do otwarcia rachunku wymagany jest dokument tożsamości oraz zaświadczenie o zatrudnieniu lub odcinek renty (emerytury). Rachunek może być prowadzony na rzecz jednej osoby lub jako rachunek wspólny dla dwóch osób.

  zobacz więcej
 • Książeczki oszczędnościowe

  Książeczkę z wkładami oszczędnościowymi płatnymi na każde żądanie zwaną książeczką obiegową (a’vista) może posiadać osoba fizyczna (także małoletnia) i szkoła podstawowa (szkolna kasa oszczędności – SKO). Wysokość oprocentowania uchwalana jest przez Zarząd Banku. Dopisanie odsetek do rachunku odbywa się co kwartał.

  zobacz więcej
 • Lokaty terminowe

  Książeczki oszczędnościowe stanowią rodzaj wkładów oszczędnościowych. Mogą być otwierane na okres 1, 3, 6, 12, 24, 36 i 60 miesięcy. Wysokość oprocentowania uzależniona jest od zadeklarowanego terminu, bank stosuje oprocentowanie zmienne.

  zobacz więcej
Bank Spółdzielczy Zakopane bankowa aplikacja mobilna

POBIERZ NASZĄ APLKACJĘ

mPBS Zakopane

mPBS Zakopane to aplikacja dla klientów Podhalańskiego Banku Spółdzielczego w Zakopanem, umożliwiająca w bezpieczny i wygodny sposób wykonywanie transakcji, autoryzowanie operacji wykonywanych w serwisie bankowości elektronicznej, a także pozwalająca na podgląd historii operacji, informacji o produktach, blokadach, saldach i szczegółach operacji.