Podhalański Bank Spółdzielczy
w Zakopanem

Rok założenia 1882

Klienci Indywidualni

Kredyty

Kredyty mogą być udzielane osobom posiadającym:

  • pełną zdolność do czynności prawnych,
  • udokumentowane źródło dochodów i zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami.

Wakacje Kredytowe

Szanowni Państwo,

Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem informuje, że w związku pandemią koronawirusa przyjął rozwiązania umożliwiające kredytobiorcy skorzystania z możliwości zawieszenia spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych (tzw. wakacje kredytowe) na okres do 6 miesięcy. W tym celu należy pobrać i wypełnić wniosek  o odroczenie spłat rat kredytu, znajdujący się na naszej stronie internetowej w zakładce Dokumenty do pobrania.

Możliwość skorzystania z wakacji kredytowych dotyczy kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią koronawirusa, a prolongata (zawieszenie) spłaty rat kredytowych lub kapitałowo-odsetkowych wiąże się z utrzymaniem umownego okresu kredytowania. Okres spłaty kredytu pozostaje bez zmian, natomiast wysokość kolejnych rat przypadających po okresie wakacji kredytowych ulega odpowiedniemu zwiększeniu.

Po przekazaniu przez Klienta do Banku wypełnionego wniosku o odroczenie spłaty będzie on rozpatrzony maksymalnie do 14 dni roboczych.

Oprocentowanie kredytów

Oprocentowanie kredytów w PBS Zakopane udzielanych od dn. 15.07.2022 r.

Kredyty dla osób fizycznych

Na budownictwo mieszkaniowe, remont budynków, mieszkań i zakup działek budowlanych, zabezpieczonych hipotekąWIBOR 3M + marża
Na cele związane z rolnictwem10,50%
Na zakup maszyn rolniczych10,50%
Na nieruchomości pozostałe10,50%
Limit w ROR10,50%
Na zakup samochodu10,50%
Kredyt gotówkowy10,50%

 

 

 

 

 

 

UWAGA: KREDYTY PRZETERMINOWANE – ZALEGŁE 24,00 %

Od przyznanych i udzielonych kredytów pobierana jest prowizja w wysokości określonej w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe w PBS Zakopane.

Bank Spółdzielczy Zakopane bankowa aplikacja mobilna

POBIERZ NASZĄ APLKACJĘ

mPBS Zakopane

mPBS Zakopane to aplikacja dla klientów Podhalańskiego Banku Spółdzielczego w Zakopanem, umożliwiająca w bezpieczny i wygodny sposób wykonywanie transakcji, autoryzowanie operacji wykonywanych w serwisie bankowości elektronicznej, a także pozwalająca na podgląd historii operacji, informacji o produktach, blokadach, saldach i szczegółach operacji.