Podhalański Bank Spółdzielczy
w Zakopanem

Rok założenia 1882

Klienci Indywidualni

Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe (ROR)

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy przeznaczony jest dla klientów indywidualnych o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz udokumentowanych źródłach dochodu, przez które należy rozumieć dochody z pracy, renty, emerytury lub stypendium. Do otwarcia rachunku wymagany jest dokument tożsamości oraz zaświadczenie o zatrudnieniu lub odcinek renty (emerytury). Rachunek może być prowadzony na rzecz jednej osoby lub jako rachunek wspólny dla dwóch osób.
 

Rachunek służy posiadaczom do:

  • gromadzenia wkładów oszczędnościowych,
  • przeprowadzania rozliczeń pieniężnych posiadacza rachunku,
  • zaciągania kredytu.
Bank Spółdzielczy Zakopane bankowa aplikacja mobilna

POBIERZ NASZĄ APLKACJĘ

mPBS Zakopane

mPBS Zakopane to aplikacja dla klientów Podhalańskiego Banku Spółdzielczego w Zakopanem, umożliwiająca w bezpieczny i wygodny sposób wykonywanie transakcji, autoryzowanie operacji wykonywanych w serwisie bankowości elektronicznej, a także pozwalająca na podgląd historii operacji, informacji o produktach, blokadach, saldach i szczegółach operacji.