Podhalański Bank Spółdzielczy
w Zakopanem

Rok założenia 1882

Klienci Indywidualni

Sms Banking

Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem uruchomił nowa usługę „SMS Banking” która zapewnia klientom jeszcze dokładniejsze zarządzanie własnymi środkami. W kilka minut po otrzymaniu środków na rachunek klient otrzymuje na telefon komórkowy wiadomość SMS w której treści znajduje się kwota jaką otrzymał jak również stan wolnych środków jaki pozostał na rachunku.

 

SMS Banking umożliwia komunikację w obu kierunkach:

  • na żądanie klienta – w odpowiedzi na odpowiednio sformułowaną wiadomość SMS system wysyła zwrotnego SMS-a z żądanymi informacjami

  • automatycznie wysyłane są wiadomości informujące klienta o jego saldzie na początek dnia, zmianie salda oraz otrzymanych wpłatach.

Odpowiedzi na zapytania klienta

Klient wysyła do Banku wiadomość na numer: 4455 o treści:

Nr_Banku modulo#pin#pytanie  

Przykład:

8821 1234567#1234#S

Gdzie:

modulo – numer klienta identyfikujący go w Banku

pin – nadane klientowi czterocyfrowe hasło

pytanie – rodzaj oczekiwanej odpowiedzi:

 

Dostępne pytania:

 

SSalda wszystkich rachunków
SBSalda rachunków mieszanych
SKSalda rachunków aktywnych (kredyty)
SLSalda rachunków pasywnych (lokaty)
OOprocentowanie wszystkich rachunków
OBOprocentowanie rachunków mieszanych
OKOprocentowanie rachunków aktywnych (kredyty)
OLOprocentowanie rachunków pasywnych (lokaty)
WTrzy ostatnie operacje wszystkich rachunków
WBTrzy ostatnie operacje rachunków mieszanych
WKTrzy ostatnie operacje rachunków aktywnych (kredyty)
WLTrzy ostatnie operacje rachunków pasywnych (lokaty)

System SMS Banking po potwierdzeniu zgodności numeru klienta, numeru telefonu i kodu PIN wysyła odpowiedź.

Zmiana hasła (PIN)

Klient wysyła wiadomość SMS o treści:

modulo#obecny pin#P#nowy pin

Blokada

Klient może samodzielnie zablokować sobie dostęp do usługi SMS Banking.

Z oczywistych względów, zdjęcie blokady jest możliwe tylko przez pracownika banku.

Aby zablokować usługę, należy na numer banku wysłać wiadomość:

 modulo#pin#B

 Po pomyślnej realizacji zlecenia, klient otrzyma SMS zwrotny treści:

„Usługa SMS została zawieszona. Aby ja odblokować, proszę zgłosić się do Banku.”

 

Wiadomości wysyłane przez Bank

Osobno dla każdego rachunku klienta korzystającego z usługi SMS Banking wybiera się rodzaje automatycznie wysyłanych wiadomości.

 

Dostępne są następujące komunikaty:

Zmiana salda

Po każdej zmianie salda rachunków wysyłana jest informacja z numerem rachunku i aktualnym saldem. Podana kwota może wyrażać saldo lub dostępne środki.

Saldo na początek dnia

Bank wysyła informację o saldzie na początek dnia. SMS jest wysyłany tylko w przypadku, gdy saldo uległo zmianie. Podana kwota może wyrażać saldo lub dostępne środki.

Otrzymanie wpłaty

Funkcja działa podobnie do zmiany salda, ale wysłane są tylko informacje u uznaniu rachunku.

Saldo codziennie o wybranej godzinie

Funkcja przypomina powiadomienie „Saldo na początek dnia” z następującymi

różnicami:

● wiadomość wysyłana jest codziennie, niezależnie od tego, czy były obroty, czy nie

● dla każdego rachunku, dla którego wybrano tą opcję, można określić godzinę o której ma się wysłać SMS. Serwer SMS wyśle wiadomość nie wcześniej niż o zadanej godzinie.

Saldo początkowe + historia

Informacja wysyłana tak samo jak „Saldo na początek dnia”, przy czym do wiadomości dołączony jest krótki „wyciąg” trzech ostatnich operacji.

Komunikaty Banku

Wiadomości nie marketingowe dotyczące relacji Użytkownika z Bankiem.

Bank pobiera opłatę za czynności związane z SMS, w wysokości określonej w taryfie

Bank Spółdzielczy Zakopane bankowa aplikacja mobilna

POBIERZ NASZĄ APLKACJĘ

mPBS Zakopane

mPBS Zakopane to aplikacja dla klientów Podhalańskiego Banku Spółdzielczego w Zakopanem, umożliwiająca w bezpieczny i wygodny sposób wykonywanie transakcji, autoryzowanie operacji wykonywanych w serwisie bankowości elektronicznej, a także pozwalająca na podgląd historii operacji, informacji o produktach, blokadach, saldach i szczegółach operacji.